BODUKKO KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Sitenin genel kullanım koşulları, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar aşağıda belirtilen koşullar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi’nin Bodukko sitesi kullanılmadan önce okunması önerilir. Belirtilen koşulların sizin için uygun olmaması durumunda lütfen Bodukko sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı koşulları kabul etmiş sayılırsınız.

Bodukko işbu site ve site uzantısında yer alan her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir uyarı gerekmeksizin değiştirme, yeniden düzenleme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayın tarihinde yürürlüğe girer. Bodukko, kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini önerir. Bu koşullar bağlantı verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.


Kullanım ve Gizlilik Kuralları

Site üzerinden verilen hizmetler tersi belirtilmedikçe, ücretsizdir. Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin siteyi kullanmasını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında yasal haklarını saklı tutar:

Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan söylemler içeren ve yasalara ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi,

Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması,

Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından ve paylaşımdan kaynaklı kullanımlardan doğacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılır.

Sitenin güvenliğini tehdit edecek ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, benzer girişimlerde bulunulması yapılması, bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi


İçerik Kullanımı

Bodukko, bu internet sitesinin genel görünüm ve tasarımıyla internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Bodukko markası ve diğer markalar, web sitesi alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş yöntemi ve iş modeli de içinde olmak üzere tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının iyesi veya lisans iyesidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da içinde olmak olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Tersi girişimler hukuki ve cezai sorumluluğu gerekli kılar. Bodukko’nın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.


Sorumluluklar

Kullanıcı, Bodukko sitesi ve Bodukko hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Bodukko’nun internet sitesi üzerinden hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanımdan doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

Bodukko üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Bodukko tarafından önerilir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden Bodukko sorumlu tutulamaz.

Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından Bodukko üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder. Bodukko ya da kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı Bodukko’ya aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen “Gizlilik Politikası” bölümünü okuyunuz. Kullanıcı, servisten yararlanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Bodukko’yun uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder.

Bodukko, Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya doğrudan geri dönüş hakkına iyedir.


Hizmet Sürekliliği

Bodukko yerine getirme sözü verdiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek yanlı değişiklik yapabilir. Bodukko’yun her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek yanlı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar. Kullanıcı işbu hakkı kabul eder. Bodukko, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım koşullarını aynı bağlantı altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım koşulları, Bodukko’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Bodukko sitesinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım koşullarına bağlı olacaktır. İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri Bodukko sitesine gönderen üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Bodukko tarafından tek yanlı olarak sona erdirilebilir.


Gizlilik Politikası

Bodukko, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi üyelik işlemi sırasında (İsim, yaş, e-posta, vb.) ister. Bodukko, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da tersi bir talimatı olmaksızın, üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmaz, etkinlik dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz ve de satmaz.

Gizlilik Sözleşmesini kabul ederek bilgilerinizin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay verirsiniz. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (ad, soyad, kimlik numarası, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak amacıyla kullanılır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca istenmesi durumunda ve yürürlükteki buyurucu yönerge hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğunda resmi makamlara açıklanacaktır.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak için hiçbir biçimde Bodukko veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmaz. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Bodukko ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız ya da telefonunuz arasında gerçekleşmesi sağlanır.

Bizlere her zaman belirtilen iletişim bilgilerinden yararlanarak ulaşabilirsiniz. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilir ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi olanaksızdır.