GÜMÜŞ

Gümüş insanlık tarihinde altın ve bakırdan sonra işlenen üçüncü madendir.
Gümüş MÖ 3100 yıllarında Mısırlılar, 2500 yıllarında ise Çinliler ve Perslerce kullanılmaya başlanmıştır. Gümüşün ilk olarak Romalılarca işlendiği öne sürülür. Gümüş,  MÖ 800’lü yıllarda Nil ırmağı boyunca para yerine kullanılmıştır. Endüstri geliştikçe daha karışık ve saf olmayan gümüş filizleri üzerinde çalışmalar yürütüldü. Günümüzde gümüş büyük oranla bakır, çinko ve kurşun üretimindeki yan ürünlerden elde edilmektedir.
Simgesi Ag olan gümüş, parlak, beyaz ve değerli bir metalik elementtir. Atomik ağırlığı 107,87 gram, atom numarası 47’dir. Ergime noktası 961,9 °C, kaynama sıcaklığı 1950 °C, özgül ağırlığı ise 10,5 g/cm³ ve +1 değerliğe sahiptir.
Eski zamanlarda gümüş, yer yüzünün bir çok yerinde az miktarda bulunan doğal gümüş kaynaklarından elde ediliyordu. Doğal gümüş, saf ya da daha çok altın, civa, bakır ve diğer metallerle bileşikler halinde bulunuyordu. Günümüzde en çok rastlanan gümüş filizleri argentit (Ag2S) (AgCl) ve gümüş klorür  olmaktadır. Arsenik veya antionla karışmış sülfür filizleri de bulunmaktadır.
Gümüş, çeşitli yöntemlerle cevherden ayrıştırılmaktadır. En eski yöntemlerden biri, kurşunla karıştırma yöntemidir. Bu yöntemde gümüş cevherleri veya saf olmayan gümüş ürünleri kurşun veya kurşun filizleriyle bir ocakta ergitilir ve gümüş-kurşun ayrıştıma işlemi yapılır.
Diğer yöntem ise amalgama metodudur. Çamur gibi yapılan gümüş cevherleri, civa ve tuz ile muamele edilerek element olarak gümüş elde edilir. Bu yöntemlerden başka, siyanat yöntemi gibi başka gümüş elde etme yöntemleri de geliştirilmeye devam etmiştir. Türkiye’de gümüş üretimi Kütahya iline bağlı Gümüşköy’de yapılmaktadır.
Gümüş, dövülebilen, ışığı çok iyi yansıtan, sünek bir metaldir. Bir gram gümüşten iki kilometre uzunluğunda ince tel çekilebilir. Elektrik sistemde küp ve altıgen olarak kristallenir. Koordinasyon sayısı altı olduğu hallerde, atom çapı yaklaşık 1,444 Å değerini alır.

Saf gümüş kolay paslanmaz. Elektrik ve ısıyı çok iyi iletir. Fakat, çok yumuşak olup, mekanik kuvvete karşı direnci düşüktür. Atmosferde parlaklığını kaybederek soluk bir görüntüye sahip olur. Bu nedenle daha sert diğer metallerle alaşımlandırılarak kullanılır.
Gümüşün çinko ve kadmiyum ile yaptığı alaşımlar, parlaklığını daha yavaş kaybeder. Buna antimon ve kalay eklenirse, bu parlalık ve mukavemet daha da artar. Gümüş, diğer metallerle bir çok şekilde alaşımlandırılabilir. Bunlar endüstride saf gümüşten çok daha fazla kullanılır. Bunun en büyük nedeni gümüşün pahalı bir metal olmasıdır.
Gümüş genel olarak; fotoğraf endüstrisi, elektronik parçalar, bozuk para üretimi, süs eşyası ve takılar, alaşımlar ve dişçilik endüstrisinde kullanılır. Ayrıca yapay yağmur yağdırmak için yağmur bombası yapımında (gümüş iyodür), ayna sırlarının yapımında, pil yapımında ve bilgisayar röle kontaklarında kullanılmaktadır.  Geçmiş zamanda elektriği iyi iletmesinden dolayı ve tel haline kolay getirilebildiği için elektrik teli olarak da kullanılmaktaydı. Fakat doğada nadir bulunması ve değerli bir element olmasından dolayı artık bu amaçla kullanılmamaktadır.